Khi Thợ sử dụng ứng dụng GỌI NHÂN CÔNG – THỢ đồng nghĩa với việc Thợ/ người dùng ứng dụng đồng ý với các thỏa thuận sau

Thỏa thuận về quyền lợi và trách nhiệm đối với người làm công hoặc còn gọi là Thợ khi sử dụng ứng dụng GỌI NHÂN CÔNG – THỢ để nhận việc và làm việc

+ Quyền người làm công/ Thợ:

  • Thợ hoặc người làm công có quyền tự chọn lựa công việc phù hợp với mình
  • Có quyền thỏa thuận về giá với khách hàng với mức giá không được cao hơn giá ứng dụng đưa ra và phù hợp với giá thị trường, phù hợp với pháp luật Việt Nam về tiền công lao động

+ Nghĩa vụ của người làm công/ Thợ:

  • Có trách nhiệm hoàn thành công việc đã tiếp nhận, chịu hoàn toàn trách nhiệm khi tiếp nhận công việc mà không hoàn thành
  • Nếu đã tếp nhận công việc vì lý do khách quan không tiến hành làm việc được thì người lao động có nghĩa vụ thông báo với công ty qua hotline hoặc zalo có trên ứng dụng it nhất sớm hơn 12 giờ so với giời bắt đầu làm việc.
  • Chịu trách nhiệm về kết quả công việc trước khách hàng
  • Trong quá trình làm việc người lao động có gây ra thiệt hại hay hư hỏng thiết bị của khách hàng thì người lao động phải bồi thường cho khách