Câu 1- Điều kiện để trở thành Thợ/ Cộng tác viên là gì?

Để trở thành công tác viên cần có thỏa các điệu kiện sau

  • Là công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 60
  • Có đủ sức khỏe làm việc
  • Không có tiền án
  • Có phương tiện đi lại, có điện thoại smart phone