Điều khoản và thỏa thuận sự dụng ứng dụng

  1. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ GỌI NHÂN CÔNG – CỦA SUN THIÊN BẢO
  2. Tài khoản người dùng

Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải đăng ký và duy trì hoạt động một tài khoản Dịch vụ người dùng cá nhân (“Tài khoản”) trên ứng dụng GỌI NHÂN CÔNG. Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên, hoặc đủ tuổi trưởng thành theo pháp lý theo quy định của pháp luật, để có được một Tài khoản. Việc đăng ký tài khoản yêu cầu bạn phải gửi cho SUN THIÊN BẢO các thông tin cá nhân nhất định, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại di động của bạn và tuổi tác…. Bạn đồng ý duy trì thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật trong Tài khoản của bạn. Việc bạn không duy trì thông tin Tài khoản chính xác, đầy đủ và cập nhật hoặc hết hạn sử dụng vào trong hồ sơ, có thể dẫn đến việc bạn sẽ không có quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ hoặc chấm dứt Thỏa thuận này giữa bạn và SUN THIÊN BẢO. Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra trong Tài khoản của bạn, và bạn đồng ý duy trì tính an ninh và bảo mật của tên người dùng và mật khẩu Tài khoản của bạn tại mọi thời điểm. Trừ trường hợp được SUN THIÊN BẢO cho phép bằng văn bản, bạn chỉ có thể sở hữu duy nhất một Tài khoản.

  1. Yêu cầu trách nhiệm và hành vi của người dùng

Các dịch vụ không được cấp cho người dùng dưới 18 tuổi. Bạn không thể uỷ quyền cho bên thứ ba sử dụng Tài khoản của bạn, và bạn không được phép cho người dưới 18 tuổi nhận thay mặt bạn làm việc với nhân viên cung cấp dịch vụ (người làm dịch vụ), trừ họ và bạn đang ở cùng nhau. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao Tài khoản của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc thực thể pháp lý nào khác. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật áp dụng khi sử dụng các Dịch vụ, và bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp. Khi sử dụng các dịch vụ, bạn không được gây phiền toái, khó chịu, bất tiện, hoặc thiệt hại tài sản, cho các Nhà cung cấp Bên Thứ ba hoặc bất kỳ bên nào khác. Trong một số trường hợp bạn có thể được yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh quyền truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, và bạn đồng ý rằng bạn có thể bị từ chối truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ nếu bạn từ chối cung cấp giấy tờ chứng minh.

Mọi hành vi với mục đích lôi kéo khách hàng trên hệ thống của SUN THIÊN BẢO đều bị nghiêm cấm. Lôi kéo khách hàng trên hệ thống của SUN THIÊN BẢO được hiểu là hành động thương lượng riêng với những Khách Hàng của SUN THIÊN BẢO (bao gồm cả Người Làm Công) để cung cấp các dịch vụ của SUN THIÊN BẢO mà không thông qua hệ thống của SUN THIÊN BẢO. SUN THIÊN BẢO có quyền từ chối phục vụ hay khóa tài khoản mà không cần báo trước đối với những đối tượng có hành vi trên. Với mỗi Khách Hàng (bao gồm cả Người Làm Công), bạn sẽ phải bồi thường cho SUN THIÊN BẢO 10.000.000 vnđ/01 người.

  1. Bạn đồng ý nhận tin nhắn văn bản dạng OTP

Bằng cách tạo một Tài khoản, bạn đồng ý rằng các Dịch vụ có thể gửi cho bạn tin nhắn văn bản OTP thông báo (SMS) nhằm để xác minh tài khoản và các hoạt động trên ứng dụng GỌI NHÂN CÔNG như một phần của hoạt động kinh doanh thông thường của việc sử dụng các Dịch vụ

  1. Thỏa thuận sử dụng thông tin cá nhân người dùng

Bằng việc sử dụng Tài Khoản GỌI NHÂN CÔNG, SUN THIÊN BẢO có quyền yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân như: họ tên, địa chỉ, giấy tờ tùy thân như cccd, số điện thoại để tiện cho các giao dịch, các hoạt trên ứng dụng và SUN THIÊN BẢO có quyền sử dụng thông tin các nhân của bạn trong phạm vi hoạt động ứng dụng .

  • SUN THIÊN BẢO cam kết bảo mật thông tin các nhân của bạn, chỉ cho Người Làm Công thấy khi họ cần liên hệ cung cấp dịch vụ cho bạn.
  • SUN THIÊN BẢO cam kết không bán thông tin cá nhân của bạn
  • Bạn cam kết cung cấp các thông tin, giấy tờ tùy thân còn hạng sử dụng và là chính chủ là của bạn
  1. Ứng dụng GỌI NHÂN CÔNG, mạng internet và thiết bị

SUN THIÊN BẢO cung cấp ứng dụng GỌI NHÂN CÔNG có thể chạy trên hầu hết các điện thoại thông minh, tuy nhiên SUN THIÊN BẢO không cam kết ứng GỌI NHÂN CÔNG chạy trên mọi điện thoại thông minh và không chịu trách nhiệm về điều đó. Bạn có trách nhiệm cập nhật thiết bị với cấu hình phần cứng đủ tốt, phù hợp để dùng được ứng dụng, cũng như bạn phải đảm bảo thiết bị của bạn được kết nối với internet với tốc độ có thể sử dụng được ứng dụng.

Ngoài ra, các Dịch vụ có thể bị trục trặc và chậm trễ vốn thường gặp trong việc sử dụng Internet và các phương tiện liên lạc điện tử, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự cố, sự chậm trễ do những yếu tố khách quan này.