Đồng phục lao động là bắt buộc khi bạn làm việc

– Mua tối thiểu 2 áo = 330.000đ đã bao gồm VAT 10%
– Nội dung chuyển khoản: 2 áo, Mã số thợ. Ví dụ mã số thợ của bạn là GNC123 thì nội dung chuyển khoản là 2 áo, GNC123

Chú ý: chúng tôi sẽ ship áo tới địa chỉ liên hệ của bạn (địa chỉ bạn đã cung cấp trong phần thông tin cá nhân)

Tài khoản công ty:

Ngân hàng: Ngân hàng BIDV (Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

Số tài khoản: 8611003939

Tên tài khoản: CTY TNHH DT SUN THIEN BAO